Všeobecné podmínky používání

Všeobecné podmínky používání


Společnost Lead Media s.r.o., se sídlem Karpatská 6, 811 05, Bratislava, Slovensko, IČO: 47726601, DIČ: 2024084216, IČ DPH: SK2024084216 (dále jen "Lead Media") provozuje webovou stránku www.bonipo.cz, (dále též "Stránka/y "), která zveřejňuje slevové kupóny (dále jen "Kupóny") a akce vybraných inzerentů. Stránky můžete používat výhradně v souladu s následujícími všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen "VOP").

 1. Definice pojmů, základní zásady
 2. Inzerenti jsou internetové nebo zásilkové obchody nebo jiné subjekty, které prostřednictvím Stránky inzerují své zboží, služby, slevové Kupóny a poskytují výhodné akce pro uživatele.
 3. Uživatelem je návštěvník Stránky, který se rozhodl využít slevové akce a Kupóny.
 4. Stránka je webová stránka s URL: https :: //www.bonipo.cz, na níž Inzerenti prostřednictvím Provozovatele zveřejňují slevové akce a Kupóny.
 5. Pod pojmem Kupón se rozumí sleva nebo jiná výhoda zveřejněna na Stránce, prostřednictvím kterého si uživatel může uplatnit nabízenou výhodu při nákupu v kamenném, zásilkovém či internetovém obchodě, podle podmínek, které jsou uvedeny na Kupónu.
 6. Zaregistrovaný Uživatel nebo Uživatel, který si uplatní Kupón bez registrace na Stránce zároveň souhlasí se "VOP" a s jejich aplikací na smluvní vztahy mezi Uživatelem a Poskytovatelem.
 7. Stránka bonipo.cz
 8. Na Stránce bonipo.cz se pravidelně zveřejňují aktuální nabídky Inzerentů, na jejichž základě může uživatel zveřejnit Kupóny využít a uplatnit je u Inzerentů plném rozsahu.
 9. Kupón lze využít různými způsoby. V tištěné formě v kamenném obchodě Inzerenta, přesměrováním na jeho stránku, nebo uplatněním jiné slevy, podle doporučení, které Inzerent uvede na Kupónu.
 10. Všechna práva a výhody vyplývající z Kupónu si Uživatel uplatňuje vůči inzerentům, které se řídí jeho obchodními podmínkami. Provozovatel do smluvního vztahu s Uživatelem nevstupuje a nenese zodpovědnost.

III. Podmínky užívání

 1. Kupóny zveřejněny na Stránce může uživatel využít i bez registrace.
 2. Při nepovinné registraci uvede Uživatel své pohlaví, věk, město, PSČ, e-mailovou adresu. Taková registrace je anonymní, využívá se jako způsob zpřístupnění Kupónu uživateli a také za účelem reklamních a marketingových zpráv na e-mailovou adresu Uživatele. Tyto informace mohou být za stejným účelem poskytnuty třetím osobám. Výše uvedené není možné bez předchozího souhlasu Uživatele s VOP.
 3. Uživatel, který je na Stránce registrovaný je povinen zajistit svůj účet a osobní přístupové údaje k němu tak, aby nebyly zneužity. Provozovatel se zavazuje, že registrační údaje Uživatele udrží v tajnosti a zpřístupní pouze, pokud mu to přikáže příslušný zákon nebo rozhodnutí ve smyslu příslušného právního předpisu.
 4. Uživatel je zodpovědný za aktivity, které se uskuteční prostřednictvím uživatelského účtu, na kterém je řádně registrován.
 5. Provozovatel může na zařízení Uživatele při prohlížení Stránky využívat datové soubory, tzv. "Cookies", s cílem zajistit efektivnější fungování samotné Stránky. Zároveň si je uživatel vědom toho, že informace se na čas ukládají a podle svého rozhodnutí je může kdykoli kontrolovat, smazat či ukládání zamítnout.
 6. Kupóny
 7. Kupóny získané na Stránce může registrovaný uživatel použít podle pokynů a doporučení vytisknout a použít v kamenném obchodě Inzerenta nebo na jeho webovém sídle. Kupón musí obsahovat jasné podmínky a způsob jeho využití.
 8. 2. Kupóny mohou zahrnovat slevy, akce, speciální nabídky, výprodeje a jiné výhody za účelem podpory prodeje zboží nebo služeb Inzerentů.
 9. Stránka ani Provozovatel nejsou přímými poskytovateli zboží a služeb, které Kupón obsahuje.
 10. V případě, že se informace uvedené na kupón odlišují od skutečné nabídky Inzerenta, Provozovatel nenese za změny odpovědnost a rovněž neodpovídá za pravdivost Kupónů. Provozovatel je výlučně zdrojem informací o aktuálních slevových akcích a kupónů.


 1. Odpovědnost Provozovatele
 2. Provozovatel má právo kdykoliv a bez upozornění odmítnout, omezit, pozastavit nebo přerušit slevovou akci, platnost Kupónu jakož i částečně nebo zcela omezit přístup na Stránku.
 3. Provozovatel negarantuje přístupnost Stránky a Kupónů ve všech lokalitách a oblastech, ani časovou platnost a dostupnost služeb Stránky během jejího technických výpadků.
 4. Bez ohledu na ostatní ustanovení těchto VOP nenese Provozovatel za žádných okolností odpovědnost za jakékoliv speciální, nepřímé, následné nebo náhodné škody, ušlý obrat, zisk nebo příjmy Uživatele. Stejně nenese odpovědnost za jiné nepřímé škody, které Uživateli vznikly a vyplývají z použití Stránky či uplatnění Kupónů, pokud nebyla škoda úmyslně způsobena jednáním Provozovatele.
 5. Práva a povinnosti Uživatele
 6. Uživatel dává souhlas, že služby Stránky bude využívat ve smyslu VOP a obecně závazných právních předpisů.