Externí studium – mýtus a pravda

Externí studium – mýtus a pravda

Externí studium je založené na samostudiu a individuálním přístupu. Většinou bývá zpoplatněné. Všeobecně to už víme všichni. Kromě toho ale o něm koluje množství mýtů a polopravd, které se v článku budeme snažit vyvrátit a ozřejmit. Odpovíme si i na základní otázky. Co je externí studium a co obnáší?


Formy studia

Na vysoké škole se dá studovat ve dvou formách, a to interní a externí.

Interní

Interní, jinak i denní nebo prezenční forma, je bezplatná forma studia (samozřejmě když se nehlásíte na soukromou vysokou školu).

Student, který se chystá na interní studium, má neomezené možnosti. Interně se dá studovat jakýkoliv obor. Kromě jiného máte množství výhod spojených s pravým studentským životem.

Základní výhody interního studia

 • rodičovské přídavky a daňový bonus – rodiče za vás do 26. roku života dostávají rodinné přídavky a uplatňují si daňový bonus (při externím studiu to není možné)
 • různé výhody interních studentů – např. zlevněné vlaky nebo studentské slevy v některých institucích
 • každodenní vzdělání – chodíte pravidelně na přednášky a cvičení. Zároveň máte studijní materiály hned po ruce ve školních knihovnách.
studium
Zdroj: pexels.com

 

Externí

Externí, jinak také dálková nebo kombinovaná forma, je placená forma studia. Externí studium se od denního liší v první řadě tím, že většinou studujete o rok déle a nejste každý den v komunitě spolužáků. Nezažijete pravý studentský život, máte totiž jiné povinnosti, a z nějakého konkrétního důvodu studujete dálkově.

Student, který se rozhodl studovat na vysoké škole externě, si zvážil všechna pro a proti, proč si bude za studium platit. Externisté jsou většinou starší či pracující lidé.

O náplni oboru jsou přesvědčení, vidí v něm budoucnost, ale nemají dostatek času na denní studium.

Mnohokrát se stává, že pracujícímu člověku chybí potřebné vzdělání, tak si při práci musí školu dodělat, aby zaměstnání neztratil. Má tak pro úspěšné ukončení studia konkrétní motivaci.

 

Věděli jste, že…

… výška poplatků za externí studium se liší na základě oboru?

Základní výhody externího studia

 • samostudium, online výuka – přistupujete ke vzdělání zodpovědně, motivovaně jdete za cílem a nikdo vás při tom věčně nezve na párty
 • individuálnější přístup profesorů – na externím studiu je mnohem méně studentů, což znamená, že se vám profesoři mohou věnovat víc
 • možnost mít zaměstnání na plný úvazek a přitom studovat
                        

Jaká je pravda o externím studiu?

1. Časová náročnost

Mýtus:

Externí studenti netráví tolik času studiem jako studenti z interní formy.

Pravda:

Interní studenti tráví majoritu času na výukách a ve školních knihovnách, kde se připravují na zápočty, písemky a zkoušky. Externí studenti chodí do školy jednou za dva týdny (většinou přes víkend nebo po večerech, protože mají plné úvazky v zaměstnáních), případně mají vyučování online.

Z toho vyplývá, že externí student to má časově mnohem lehčí a flexibilnější.

Externisté si vybrali obor po důkladném zvážení, je proto už jen na nich, kolik času přípravě věnují. Většina z nich je zodpovědná a při práci a rodině se každou volnou chvíli věnuje samostudiu. Stejně jako, když je student na denním studiu, nemusí být automaticky zodpovědnější a sečtenější.

 

2. Zaplacený titul

Mýtus:

Externí studium je honba za zaplaceným titulem. Externisté nemusí tolik dřít ani se podrobně věnovat látce jako internisté.

Pravda:

Obsah látky je u obou forem stejný. Internisté mají výhodu v tom, že mají učivo podrobněji vysvětlené a studijní materiály mají víc po ruce. Dálkoví studenti si to musí nastudovat sami, protože zkoušky absolvují stejně jako studenti denní formy.

studium

3. Nižší úroveň vědomostí

Mýtus:

Externisté nemají dostatečnou znalost studovaného oboru v porovnání s těmi, kteří si na hodinách poctivě odseděli celé dny.

Pravda:

Externisté stráví ve škole minimum času, ale látku se musí naučit sami. Jsou lidé, kterým právě tato forma učení vyhovuje. Mají klid, věnují se výhradně studiu a nejsou stresovaní neustálým porovnáváním se s ostatními spolužáky.

 

4. Finance

Mýtus:

Externí studium je placené, interní je bezplatné.

Pravda:

Ano, externí studium je placené. Podívejme se na to ale z druhé strany. Denní forma studia je sice bezplatná, ale studenti často studují v cizích městech. Finance tedy potřebují na internát, stravu či dopravu. Kvůli tomu musí ve volných chvílích chodit na brigády a neustále přemýšlet nad tím, jak to skloubit.

Externisté jsou od těchto nákladů ušetření. Znamená to, že v konečném důsledku vycházejí obě formy nastejno.

 

Externí studium – konkrétní obory

Jsou obory, které se externě studovat nedají, jako například všeobecné lékařství. Externě studujete většinou ekonomické a filozofické směry. Na Slovensku se studuje externě široká škála oborů.

Nejvyhledávanější obory jsou:

 • psychologie
 • právo
 • sociální práce
 • učitelství
 • ekonomie

Výška poplatků se na jeden akademický rok pohybuje od 400 €, ale může se vyšplhat až na 1360 € na 1. stupni. Na 2. stupni zaplatíte ještě víc.

Zároveň ceny oborů nejsou pro jednotlivé školy stejné. Důležité je blíže kontaktovat vámi vybranou univerzitu.

 

Závěr

Externí studium je flexibilnější, ale to neznamená, že je lehčí. Lidé, kteří si dálkovou formu vybrali, mají skutečný zájem o studovaný obor a nevybrali si ho jen proto, aby si prodloužili studentský život. Jsou motivovaní obor dokončit a většinou ho studují z konkrétních důvodů.

Bonipo doporučuje